Jump to Navigation

home

Welkom op de site van 010 projecten, dé organisatie uit Rotterdam voor opleidingen en bijeenkomsten op het gebied van opdrachtgeverschap binnen de overheid.

Projectmanagement is de meest populaire vorm van tijdelijk management. Het wordt gebruikt om mensen uit verschillende organisaties resultaatgericht succesvol te laten samenwerken. Door als opdrachtgever de juiste dingen te doen, zorgt u dat u uw resultaten en doelstellingen kunt behalen. Binnen de overheid groeit de rol van de opdrachtgever. De aansturing van gemeenschappelijke regelingen, agentschappen, aannemers, het zorgdomein en geprivatiseerde afdelingen worden via opdrachtgever - opdrachtnemerrelaties ingevuld. Het goed kunnen invullen van de rol van opdrachtgever wordt hierdoor steeds belangrijker. 

010 projecten kan u helpen om uw medewerkers en u succesvol te leren werken in nieuwe samenwerkingsvormen, gebaseerd op opdrachtgever en opdrachtnemerrelaties.

Training aansturing omgevingsdiensten

Speciaal voor de Berghauser Pont Academy heb ik met Wil Ronken een training ontwikkeld voor de aansturing van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD) of omgevingsdiensten. Deze gemeenschappelijke regelingen hebben een eigen bestuur. De gemeenten en provincies sturen de diensten functioneel  aan via individuele opdrachtgever-opdrachtnemer relaties.

Lees verder>>
De Opdrachtgever. Nieuw leiderschap binnen de overheid – in 3 minuten

Een steeds groter deel van de werkzaamheden binnen de Nederlandse overheden wordt aangestuurd via een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie. Projecten, programma’s, ZZP-ers, agentschappen en gemeenschappelijke regelingen worden aangestuurd door opdrachtgevers. Parallel aan de bureaucratische  organisatiestructuur met chefjes en lijnbazen kan de opdrachtgever flexibel en snel aan de slag met vele opdrachtnemers om resultaten te behalen en doelen te bereiken.

Lees verder>>
Opdrachtgeven aan kunstenaars

Goed opdrachtgeven is nog niet zo makkelijk. Helemaal niet als je de opdracht moet geven aan iemand die heel anders denkt en werkt dan jij zelf.

Lees verder>>
Agile opdrachtgeverschap

Agile is een andere manier van werken aan projecten. Het is ontwikkeld vanuit de software branche en kent verschillende methoden, zoals bijvoorbeeld Scrum. Agile werken is vooral heel goed in een snel veranderende omgeving. Grootste verschil met “klassiek” projectmanagement  is dat men werkt in kort-cyclische perioden, en telkens een werkbaar (deel)product oplevert in korte sprints. Men beperkt zo de bestede tijd om goed te kunnen bijsturen. Meer grip!

Lees verder>>


Main menu 2

Page | by Dr. Radut