Jump to Navigation

5. balans brengen in de organisatie

Werkzaamheden in projecten en programma’s strijden om prioriteit met werkzaamheden in de lijnorganisatie. Op ieder ontwikkelingsniveau zal daarom aandacht moeten worden besteed aan de dilemma’s die ontstaan bij het werken in een matrix organisatie. Bij de eerste drie ontwikkelingsniveaus heeft de opdrachtgever tevens een hoge positie als lijnverantwoordelijke. De opdrachtgever kan daarom zelf omgaan met de dilemma’s en keuzes maken. Vanaf het vierde niveau is de opdrachtgever niet noodzakelijkerwijs meer een lijnchef en zullen de dilemma’s dus op een andere manier opgelost moeten worden. Op het vijfde ontwikkelingsniveau zorgt de ambtelijke organisatie dat de aansturing van personeel en de aansturing van de opgaven gescheiden zijn maar gecoördineerd worden vanuit de te realiseren opgaven.

De evaluaties leiden nu ook tot andere wegingen op onderliggende niveaus. Veel onbalans in grotere overheidsorganisaties ontstaan momenteel door inzet van “zware” projectdirecteuren als opdrachtnemers, met relatief lichte opdrachtgevers. Het gevolg hiervan is dat de verbinding met de lijnorganisatie en de integratie van het project met andere beleidsdoelen te wensen over kan laten. De HSL-zuid is een pijnlijke voorbeeld hiervan. Inzet van betere opdrachtgevers is noodzakelijk om goed de afweging te kunnen maken tussen projectbelangen en organisatiebelangen. 

Veel opgaven (projecten, programma’s, klussen, taskforces) zijn tijdelijk, leveren iets op en verdwijnen dan weer. Dat is goed. De lijnorganisatie blijft, net als de opdrachtgever. Het is daarom de taak van de opdrachtgever om te borgen dat de gerealiseerde opgaven ook de opbrengsten genereren, die waren voorzien. Als de aanpassing van een werkproces moet leiden tot een besparing van 15% op de personeelskosten, is de opdrachtgever aan zet om, na de aanpassing, te zorgen dat de besparing ook gehaald wordt. Dit proces wordt ook wel batenmanagement genoemd. Op het vijfde ontwikkelingsniveau zorgt de opdrachtgever dat de baten ook duurzaam gehaald worden.
Main menu 2

Page | by Dr. Radut