Jump to Navigation

bestuurlijk en ambtelijk

De theorie van projectmatig werken is eenvoudig: zorg er als projectleider voor dat je één opdrachtgever hebt. In de praktijk is dit bij de overheid zelden haalbaar als het om belangrijke opdrachten gaat. De reden hiervoor is simpel. De overheid bestaat namelijk uit twee delen:

  1. de politiek-bestuurlijke organisatie, met de bestuurders en volksvertegenwoordigers en
  2. de ambtelijke organisatie.

Een opdracht moet geborgd zijn in beide werelden. De bestuurlijk opdrachtgever heeft bij een project de taak om de verbinding met de politiek-bestuurlijke organisatie te verzorgen. De ambtelijk opdrachtgever moet zorgen voor de verbinding met de staande of lijnorganisatie.

In de praktijk heeft dit er toe geleid dat de aansturing van grote projecten vaak in een projectdriehoek plaatsvindt.

 

De projectdriehoek is de kleinst mogelijke stuurgroep. Binnen de driehoek is de standaard rolverdeling:

Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider                    
Waarom Wat Hoe
Overzicht Overzicht Inzicht
Extern boegbeeld Intern boegbeeld Kop van Jut
Gericht op verwerven en behouden van draagvlak (en macht) in samenleving Verbinden met de andere doelen en activiteiten van de organisatie Oogkleppen op en werkzaamheden opknippen
Tempo maken Rust & reflectie biedend Tempo maken
Besluitvaardig Besluitvaardig Besluitvaardig


Main menu 2

Page | by Dr. Radut