Jump to Navigation

Spanningen horen erbij. Maar hoe ga je er mee om?

Opdrachtgevers en projectleiders krijgen er altijd mee te maken: spanningen. Projecten zijn complex waardoor er vanuit verschillende posities rond het project ook verschillen in belangen ontstaan. Tussen de verschillende personen in en rond het project groeien dan gemakkelijk de spanningen. Voor het omgaan met spanningen heb ik met Jan den Hollander en Ernst Molier twee artikelen geschreven op Managementsite. Ons mantra luidt: herkennen, erkennen en hanteren. De eerste stap is dat je alert bent en spanningen herkent als ze zich voordoen. Poets ze niet meteen onder het tafelkleed, maar onderzoek wat de oorzaak is voor de spanning. Vaak gaat het om belangen, maar het kan ook om waarden of gewoon een verschil in kennis te gaan. Pas als je weet waar de spanning door ontstaat kan je deze erkennen. Dit biedt de mogelijkheid om met respect voor elkaars positie samen te zoeken naar een manier om de spanning zo goed mogelijk te hanteren. In het eerste artikel, De besluiteloze opdrachtgever zetten we uiteen hoe je het herkennen, erkennen en hanteren toepast in de praktijk. Vaak komen spanningen door de manier waarop de organisatie is ingericht. Deze systeemspanningen hebben we in het tweede artikel beschreven aan de hand van het voorbeeld van het dubbel opdrachtgeverschap bij de lagere overheid.Main menu 2

Blog | by Dr. Radut