Jump to Navigation

Blogs

Edwin, ik vraag me af, moet ik als opdrachtgever over vakkennis beschikken?
Ja, zeker, een goede opdrachtgever heeft ook verstand van zaken.

Maar wat als ik geen verstand heb van ICT?
Nou, wat dacht je er van om dan geen opdrachtgever te zijn van ICT-projecten?


Al vrij snel kan de taakverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan de orde komen. In de regel krijgt de opdrachtnemer de meeste taken toebedeeld. Zodra het gaat om zaken als besluitvorming, communicatie, betalingen en het aangaan van overeenkomsten wil de opdrachtgever echter een belangrijke rol in het proces. Waar beide rollen elkaar tegenkomen en overlappen, is het verstandig om afspraken te maken. Hoe precies moet je nu zijn in de taakverdeling?


Pagina'sMain menu 2

by Dr. Radut