Jump to Navigation

Blogs

Agile is een andere manier van werken aan projecten. Het is ontwikkeld vanuit de software branche en kent verschillende methoden, zoals bijvoorbeeld Scrum. Agile werken is vooral heel goed in een snel veranderende omgeving. Grootste verschil met “klassiek” projectmanagement  is dat men werkt in kort-cyclische perioden, en telkens een werkbaar (deel)product oplevert in korte sprints. Men beperkt zo de bestede tijd om goed te kunnen bijsturen. Meer grip!


Speciaal voor de Berghauser Pont Academy heb ik met Wil Ronken een training ontwikkeld voor de aansturing van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD) of omgevingsdiensten. Deze gemeenschappelijke regelingen hebben een eigen bestuur. De gemeenten en provincies sturen de diensten functioneel  aan via individuele opdrachtgever-opdrachtnemer relaties.


Edwin, ik vraag me af, moet ik als opdrachtgever over vakkennis beschikken?
Ja, zeker, een goede opdrachtgever heeft ook verstand van zaken.

Maar wat als ik geen verstand heb van ICT?
Nou, wat dacht je er van om dan geen opdrachtgever te zijn van ICT-projecten?


Al vrij snel kan de taakverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan de orde komen. In de regel krijgt de opdrachtnemer de meeste taken toebedeeld. Zodra het gaat om zaken als besluitvorming, communicatie, betalingen en het aangaan van overeenkomsten wil de opdrachtgever echter een belangrijke rol in het proces. Waar beide rollen elkaar tegenkomen en overlappen, is het verstandig om afspraken te maken. Hoe precies moet je nu zijn in de taakverdeling?


Pagina'sMain menu 2

by Dr. Radut