Jump to Navigation

Blogs

Al vrij snel kan de taakverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aan de orde komen. In de regel krijgt de opdrachtnemer de meeste taken toebedeeld. Zodra het gaat om zaken als besluitvorming, communicatie, betalingen en het aangaan van overeenkomsten wil de opdrachtgever echter een belangrijke rol in het proces. Waar beide rollen elkaar tegenkomen en overlappen, is het verstandig om afspraken te maken. Hoe precies moet je nu zijn in de taakverdeling?


Pagina'sMain menu 2

by Dr. Radut