Jump to Navigation

Blog van edwin

Opdrachtgeverschap van alle kanten bekeken

Een nieuw boek biedt jou de kans om in korte tijd de rol van de opdrachtgever van negen verschillende kanten te bekijken. 

Hoe verbeter je de relatie met je opdrachtgever / je opdrachtnemer?

Als er iets niet goed loopt met je opdrachtgever, of je opdrachtnemer, dan gaan we normaal gesproken een "goed gesprek" met elkaar voeren. Dat is natuurlijk best verstandig, maar zorgt lang niet altijd voor een oplossing. Jan den Hollander en ik zetten in bijgaande video uiteen hoe je veel breder naar de samenwerking kunt kijken. Je krijgt zo meer aangrijpingspunten om de relatie structureel te verbeteren. 

Ga naar https://youtu.be/WZshWEXG6Ms

Kennedy-reeks

Er is een nieuwe publicatiereeks gestart rond het thema opdrachtgeverschap: de Kennedy-reeks. Als eerste publicatie is een vrolijke sketch van Herman Walta uitgebracht rond de lotgevallen van een onfortuinlijke opdrachtgever voor een nieuw schoolgebouw. Als epub zijn de publicaties verkrijgbaar via Managementboek.nl.

Schaalsprongen in de opdracht

De aard van een project wijzigt vaak flink gedurende de looptijd. Projectteams beginnen klein, worden groot en worden vervolgens weer afgebouwd. De opdrachtgever krijgt ook met schaalsprongen te maken, maar deze werken wel heel anders dan voor de opdrachtnemer. Edwin van Dieën heeft in de tweede uitgave van de Kennedy-reeks het Cynefin raamwerk gebruikt om de schaalsprongen vanuit het perspectief van de opdrachtgever te duiden.

Spanningen horen erbij. Maar hoe ga je er mee om?

Opdrachtgevers en projectleiders krijgen er altijd mee te maken: spanningen. Projecten zijn complex waardoor er vanuit verschillende posities rond het project ook verschillen in belangen ontstaan. Tussen de verschillende personen in en rond het project groeien dan gemakkelijk de spanningen. Voor het omgaan met spanningen heb ik met Jan den Hollander en Ernst Molier twee artikelen geschreven op Managementsite. Ons mantra luidt: herkennen, erkennen en hanteren. De eerste stap is dat je alert bent en spanningen herkent als ze zich voordoen.

De Opdrachtgever. Nieuw leiderschap binnen de overheid – in 3 minuten

Een steeds groter deel van de werkzaamheden binnen de Nederlandse overheden wordt aangestuurd via een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie. Projecten, programma’s, ZZP-ers, agentschappen en gemeenschappelijke regelingen worden aangestuurd door opdrachtgevers. Parallel aan de bureaucratische  organisatiestructuur met chefjes en lijnbazen kan de opdrachtgever flexibel en snel aan de slag met vele opdrachtnemers om resultaten te behalen en doelen te bereiken.

Opdrachtgeven aan kunstenaars

Goed opdrachtgeven is nog niet zo makkelijk. Helemaal niet als je de opdracht moet geven aan iemand die heel anders denkt en werkt dan jij zelf.

Agile opdrachtgeverschap

Agile is een andere manier van werken aan projecten. Het is ontwikkeld vanuit de software branche en kent verschillende methoden, zoals bijvoorbeeld Scrum. Agile werken is vooral heel goed in een snel veranderende omgeving. Grootste verschil met “klassiek” projectmanagement  is dat men werkt in kort-cyclische perioden, en telkens een werkbaar (deel)product oplevert in korte sprints. Men beperkt zo de bestede tijd om goed te kunnen bijsturen. Meer grip!

Training aansturing omgevingsdiensten

Speciaal voor de Berghauser Pont Academy heb ik met Wil Ronken een training ontwikkeld voor de aansturing van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD) of omgevingsdiensten. Deze gemeenschappelijke regelingen hebben een eigen bestuur. De gemeenten en provincies sturen de diensten functioneel  aan via individuele opdrachtgever-opdrachtnemer relaties.

Abonneren op RSS - Blog van edwin


Main menu 2

by Dr. Radut