Jump to Navigation

IK

Bij de IK-kant van projecten kijken we naar de bijdrage die ieder individu kan leveren aan het project en naar de bijdrage die het project kan leveren aan het individu. Mensen dragen bij aan de realisatie van projecten, maar projecten dragen ook bij aan de ontwikkeling van mensen.

Het kan hierbij gaan om kennis, vaardigheden, opdoen van nieuwe contacten, het vinden van een andere werkplek, hoger salaris, meer of andere werktijden. Bij de selectie van teamleden en tijdens de Project Start Up besteed je actief aandacht aan de belangen van project en teamleden. Je onderzoekt samen hoe deze belangen elkaar kunnen versterken.

Zelfkennis is bij projectmatig creëren noodzakelijk voor een optimaal resultaat.

  Persoonlijke ontwikkeling
  Competenties
  Commitment


 


Persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkeling is een standaard onderdeel van het periodieke functioneringsgesprek. Hierin wordt opgenomen aan welke competenties de medewerker gaat werken en welke middelen en methoden hiervoor beschikbaar worden gesteld. Er wordt ook teruggekeken op wat er in het voorgaande jaar op deze vlakken is gebeurd.

Binnen projecten bestaan veel mogelijkheden om vaardigheden te oefenen en verder te ontwikkelen. Persoonlijke doelen kun je hierdoor verbinden aan projectdoelen. Let bij het creatief structureren (onderdeel van de Project Start Up) op of de taken en verantwoordelijkheden die je naar je toetrekt passen bij jouw individuele ontwikkelafspraken.

Als je het afgelopen jaar in een project actief bent geweest, bespreek dan samen met je leidinggevende op welke wijze dit in je functioneringsgesprek wordt meegenomen. Gebruik bijvoorbeeld de projectleider of andere projectteamleden als informant.


Competenties

Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden, persoonlijkheid en motivatie (weten, kunnen, zijn en willen) die nodig is om succesvol te kunnen functioneren.

Projecten vragen vanwege het maatschappelijke krachtenveld, de technische complexiteit, de beschikbare menskracht of de fase waarin het project zich bevindt om specifieke competenties. Analyseer dus in de initiatieffase welke competenties nodig zijn. Selecteer expliciet op deze competenties bij de bemensing van het projectteam.

Met competenties kijk je naar het feitelijke gedrag dat iemand laat zien (of: moet laten zien) in zijn werk. Bij het geven van feedback zeg je welk gedrag je hebt waargenomen en bespreek je de effectiviteit van het gedrag.


Commitment

Om je te kunnen commiteren aan het project is het nuttig te weten waardoor je gemotiveerd wordt, waar je je energie vandaan haalt. Dat geldt voor de projectleider, maar ook voor de teamleden en de opdrachtgever. Als je weet waardoor men gemotiveerd is, is het eenvoudiger om in tijden met tegenslag het team aan de gang te houden.

Sommige projecten lijken één groot feest. Alle medewerkers lijken zich direct te commiteren aan het doel van het project. Bij andere projecten moet je echter veel dieper boren om de energie te vinden. Ga samen met de opdrachtgever actief op zoek naar de energiebron voor dat project!

 Main menu 2

Page | by Dr. Radut