Literatuurverwijzingen uit: De opdrachtgever, nieuw leiderschap binnen de overheid 

1. Het hoofdrapport van de commissie Duivesteijn: Grote projecten uitvergroot, een infrastructuur voor besluitvorming, Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29283, nr 6. In dit rapport is prachtig te lezen hoe projecten mis kunnen lopen als de rol van opdrachtgever niet goed is ingevuld.

2. Opdrachtgeverschap in overheidsprogramma's, verslag van drie sessies op de PGM Open 2013 over de rol van de opdrachtgever bij programmamanagement, Edwin van Dieën

3. De Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), Ministerie van Infrastructuur en Milieu, november 2011

4. De eerste samenwerkingsovereenkomst van De Verkeersonderneming, uit de Staatscourant d.d. 8 augustus 2008, nr. 152, p 21 

5. Raadsvoorstel voor oprichting van rechtspersoon voor De Verkeersonderneming, gemeente Rotterdam, d.d. 26 januari 2010 (inclusief beslisboom voor het bepalen van de juiste juridische samenwerkingsvorm) 

6. De tweede samenwerkingsovereenkomst van De Verkeersonderneming, versie 15 januari 2010 

7. Het rapport onderzoekscommissie museumparkgarage, gemeente Rotterdam, 2007 

8. vervolg onderzoek naar de museumparkgarage, in opdracht van de onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Rotterdam, 12 maart 2010