We zijn binnen de overheid gewend geraakt om te werken in een matrix organisatie. We hebben iemand die onze formele leidinggevende is en we kunnen verschillende mensen hebben die ons resultaatgericht aansturen. Iedereen heeft er mee te maken die wel eens in projecten of programma’s meedraait. Naast de aansturing via hiërarchische lijn onderscheiden we de opdrachtgevers- opdrachtnemerslijn, die in jargon ook al de OGON-lijn heet.

Het bijzondere van de matrix bij lagere overheden is dat er twee opdrachtgevers zijn: een bestuurlijk opdrachtgever en een ambtelijk opdrachtgever. De bestuurlijk opdrachtgever bij een provincie is gedeputeerde, bij een gemeente gaat het om wethouders, of in sommige gevallen om de burgemeester. Samen met de opdrachtnemer ontstaat hierdoor een sturingsdriehoek.

besturingsmodel

 

Opdrachtgeverschap is een vorm van resultaatgericht leiderschap. 

Steeds meer mensen noemen zich opdrachtgever op hun LinkedIn-profiel. De meeste ambtelijke opdrachtgevers staan daar echter nog “gewoon” als directeur, afdelingshoofd of als programmamanager. Mensen hebben verschillende rollen: een beleidsmedewerker heeft vaak de rol van adviseur, maar kan ook een rol hebben als projectleider of procesbegeleider in een participatietraject. Of als opdrachtgever naar een gemeenschappelijke regeling.

Met OG-ON sturing hebben we een flexibele organisatievorm gekregen. De opdrachtgevers zijn een soort “barbapapa’s”: men kan opdrachtgever zijn voor een projectleider, een aannemer, een adviesbureau, een zorginstelling, een gemeenschappelijke regeling, of een ZZP-er.

barbapappa

Opdrachtgeven is meer dan alleen een opdrachtnemer zoeken en een opdracht geven. Tijdens het werk is er ook sturing nodig. Opdrachten zijn zelden zo eenvoudig dat een opdrachtnemer er zelfstandig een succes van kan maken. De opdrachtgever blijft betrokken en verantwoordelijk. 

Wil je meer weten over opdrachtgeverschap? In het boek De opdrachtgever. Nieuw leiderschap binnen de overheid is de rol van de opdrachtgever goed beschreven en kun je lezen hoe je het opdrachtgeven en nemen stapsgewijs kunt professionaliseren binnen jouw organisatie. Of kijk even verder op deze site bij woord en beeld en opleidingen.