Wil je je verder ontwikkelen als ambtelijk opdrachtgever? Heb je de opdracht om vanuit HR het opdrachtgeverschap in de organisatie te versteken? Word je voor het eerst opdrachtgever? Of opdrachtgever van een veel lastiger opgave? 010projecten biedt verschillende opleidingen aan om je bij deze vragen te helpen. Maatwerk is mogelijk.

 

Workshop opdrachtgeven - opdrachtnemen 

In een workshop van drie uur behandelen we de essenties van het opdrachtgeven en opdrachtnemen binnen lagere overheden. Hoe is de rolverdeling? Waarom wordt iemand opdrachtgever? Hoe selecteren we de opdrachtnemer? Op een actieve wijze ontstaan de antwoorden op deze vragen. 

Tussen bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en de opdrachtnemer kan veel spelen. Deelnemers leren welke dynamiek kan ontstaan in deze driehoek en hoe je hier samen beter mee om kunt gaan. We oefenen met het formuleren en faseren van de opdracht. Deelnemers krijgen inzicht in de verschillende manieren om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren.

 

Workshop de dilemma’s van de opdrachtgever 

Er bestaan verschillende manieren om naar de rol van opdrachtgever te kijken. Vanuit het perspectief van aanbesteden moet je iets anders doen dan als je een projectleider aanstuurt. Het opdrachtgeverschap in de bouw is weer anders dan het opdrachtgeven aan een ZZP’er. De meeste leidinggevenden kennen wel 3 of 4 van deze manieren om naar het opdrachtgeverschap te kijken. Momenteel zijn er negen verschillende scholen bekend rond opdrachtgeverschap. Iedere manier van kijken levert vervolgens zijn eigen dilemma’s op. Juist bij dilemma’s kan een andere manier van kijken enorm helpen om te beseffen hoe je met je eigen dilemma beter kunt omgaan. In een leuke workshop van 1 uur leer je hoe je als opdrachtgever anders om kunt gaan met je dilemma’s.

       

 

PraktijkOpleiding Opdrachtgeven in de Gemeente (POOG!) 

In deze vijfdaagse opleiding draait het om de twee belangrijke dingen in het werkzame leven: de goede dingen doen en die dingen goed doen. Als opdrachtgever gaat het bij de goede dingen doen vooral om de processturing. Je organiseert het proces met de opdrachtnemer en je bent op de juiste momenten aanwezig om (bij) te sturen. Bij de dingen goed doen gaat het om je vaardigheden goed in te zetten en verder te ontwikkelen. Voor de rol van opdrachtgever spelen vijf competenties een belangrijke rol: organiseren communiceren, politiek handelen, het ontwikkelen en uitdragen van de visie en leiderschap. Meer info over deze opleiding vindt u hier

 

Andere opleidingen van 010 projecten:

  • Leergang projectmatig creëren 
  • Evaluaties
  • Project start up 
  • Sturen op gemeentelijke programma’s 
  • Opdrachtgever voor een gemeenschappelijke regeling 
  • Opdrachtgeverschap in negen paradigma’s

Wil je je aanmelden voor deze opleidingen, gebruik dan het contactformulier.