Jump to Navigation

professionalisering

Toen ik in april 2013 mijn boek “De Opdrachtgever, nieuw leiderschap binnen de overheid” presenteerde, heb ik veel positieve reacties gekregen. Maar ik kreeg iets te vaak te horen: “Leuk, zo’n boek waarin je van alles verklaart, maar hoe doe ik het nou beter?” en “Hoe pak ik de verbetering van het opdrachtgeverschap in mijn organisatie concreet aan?” Deze handschoen heb ik opgepakt. Ik heb voor de tweede druk een eenvoudig stappenplan gemaakt, dat je kan hanteren om zelf een betere opdrachtgever te worden en om het opdrachtgeverschap in je organisatie te professionaliseren.

 

 

Op het eerste niveau benoem je wie de rollen van bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever en de opdrachtnemer gaan vervullen. Daarbij leg je ook de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast. Op het eerste niveau selecteer je de opdrachtnemer op basis van beschikbaarheid. Dat kan natuurlijk beter. Op het tweede niveau ga je de opdrachtnemer op grond van zijn kwaliteiten en motivatie selecteren. Met een gemotiveerde en gekwalificeerde opdrachtnemer kan je als opdrachtgever sturen op een beperkt aantal momenten. Deze sturing op momenten is de derde fase van het ontwikkelmodel.

Bij de vierde trede in het model ga je het functioneren van de opdrachtgever verbeteren. Je kan je eigen functioneren verbeteren. Zodra je een goede opdrachtnemer hebt en de organisatie geleerd heeft om te sturen op de juiste momenten, is je eigen positie in de organisatie echter niet meer het belangrijkste om een opdrachtnemer aan te sturen. Je kunt de opdrachtgeversrol ook overdragen aan een collega als die vanuit visie, competenties en een legere agenda de rol beter kan invullen dan jij. En jij kan je tijd besteden aan nieuwe prioriteiten. 

Bij iedere nieuwe trede in dit model, is het nodig om de lijnorganisatie te ontwikkelen zodat er balans blijft tussen de werkzaamheden die via opdrachtgevers en de werkzaamheden die via personele bazen aangestuurd worden. Denk hierbij aan de controlfunctie maar ook aan de cultuur in een organisatie. Het werken aan de fundering van de trap is het vijfde niveau in dit model. 

De tweede druk van het boek met een uitgebreide beschrijving van het model kan je hier aanschaffen. Wil je er mee aan de slag, kijk ook even bij workshops.Main menu 2

Page | by Dr. Radut